KALİTE POLİTİKASI / QUALITY POLICY

ULAKNET ÇAĞRI MERKEZİ;

ULAKNET olarak tüm çalışanlarımızın katılımı ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler gerçekleştirmek,

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki payımızı artırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini sunarak, çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak, kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini artırmak ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarına olanak tanımak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını, hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiği tüm kesimlerin güvenini kazanarak, bu hedefler doğrultusunda hareket etmektir.

                                                            ÇEVRE POLİTİKASI / ENVIRONMENTAL POLICY

   ULAKNET Çağrı Merkezi olarak, binamızda güneş panelleri bulundurarak karbon salınımını azaltıyoruz. İş süreçleri, dış           kaynaklı hizmetleri ve katma değerli hizmetler kapsamında; çalışan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda                 faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevreyi korumaya yönelik; iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin artırılması ve yaygınlaştırılmasıyla inşaat sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatı takip etmek ve sürekli iyileştirme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmektir.

                İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY

ULAKNET Çağrı Merkezi olarak,

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin sürekliliğiyle “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve güvenlik kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziksel yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planını oluşturmak ve gerekli insan kaynağını, diğer donanımlarını sürekli olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin fiilen tatbikatlara katılımını sağlamak,

Takım ruhunun vereceği eşsiz güç ile çalışarak Ulaknet’i bir dünya markası haline getirmektir.